Liesbreuk Operatie

Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies in de liesstreek. Hierdoor kunnen buikvet of dunne darmen die in de buikholte zitten, gaan uitpuilen. De breuk ziet eruit als een zwelling in de lies en ontstaat door een zwakke plek of een opening in de buikwand. Dit kan aangeboren zijn of komen doordat de buikwand uitrekt. Dit uitrekken gebeurt meestal als de patiënt ouder wordt. Bij verhoging van de druk in de buik, zoals bij staan, hoesten of persen, kan er meer buikinhoud in de uitstulping terechtkomen. Hierdoor wordt de zwelling groter. 

liesbreuk operatie

Behandelingstraject liesbreuk operatie:

1

Contact

2

Intake gesprek

3

Behandeling

4

nAZORG EN HERSTEL

5

Eind Controle

Klachten bij een liesbreuk

Patiënten met een liesbreuk hebben soms klachten als een zeurend of branderig gevoel of pijn in de liesstreek. Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden en dan meer klachten geven. Als de breuk klachten geeft kunt u mogelijk geopereerd worden. In zeldzame gevallen raakt de breuk beklemd. Hij is dan hard en pijnlijk en is niet meer terug te duwen in de buikholte. Het kan zijn dat de patiënt dan misselijk wordt en moet overgeven. Dan moet de patiënt met spoed geopereerd worden.

Liesbreuk operatie

Er zijn 2 manieren om een liesbreuk te herstellen: de klassieke operatie (Lichtenstein plastiek) en de kijkoperatie (TEP):

Klassieke liesbreuk operatie

Hierbij wordt er een snee gezet in de lies. De uitstulping wordt dan teruggeduwd in de buikholte. De zwakke plek of opening in de buikwand wordt dan hersteld met een plastic matje. Dit stukje kunststof is veilig en wordt in het algemeen goed door het lichaam geaccepteerd. Deze operatie kan met behulp van narcose of een ruggenprik uitgevoerd worden.

Liesbreuk operatie

Liesbreuk kijkoperatie (TEP)

Hierbij worden er 3 of 4 kleine sneetjes van ongeveer een centimeter in de buikwand gemaakt. De ruimte achter het lieskanaal wordt via die sneetjes opgeblazen met koolstofdioxide (co2). Met behulp van een camera en instrumenten wordt het lieskanaal vrijgemaakt. Het uitstulpende buikvlies wordt uit de opening in de buikwand gehaald. Daarna wordt een plastic matje gebruikt om de opening te overbruggen. Deze operatie vindt altijd plaats onder algehele narcose.

Helaas geldt bij iedere operatie dat er kans bestaat op complicaties. Bij deze operatie kunnen de volgende complicaties voorkomen:  nabloeding, wondinfectie, recidief (dus het terugkeren van de liesbreuk), blijvende pijnklachten (vooral bij de klassieke liesbreukoperatie is die kans 10%), trombose of longontsteking. Het gebeurt vaker dat een lichte bloeduitstorting ontstaat die de huid rond het litteken blauw kleurt. Deze bloeduitstorting zakt langzamerhand naar de penis en balzak of naar de schaamlippen bij de vrouw. Dit kan geen kwaad en verdwijnt geleidelijk. U kunt zich dan toch gewoon wassen of douchen. Als de bloeduitstorting groot is en spanning op de huid geeft, neem dan contact op. Soms is een operatieve behandeling nodig; meestal verdwijnt de bloeduitstorting binnen 3 maanden na de liesbreuk operatie.

Heel soms wordt er een zenuw beschadigd, of bij mannen, de zaadstreng. Schade aan een zenuw kan gevoelloosheid veroorzaken of soms een blijvende pijnklacht rond het operatiegebied. Dit komt zelden voor (3% bij de kijkoperatie). Daarnaast kan langere tijd na de operatie chronische pijn optreden. Dit komt voor bij een heel klein deel van de patiënten. Na een kijkoperatie is het risico hierop kleiner. Meestal kan de anesthesioloog/pijnspecialist deze pijn goed behandelen. Er kan altijd op dezelfde plek een nieuwe breuk ontstaan.

Alarmsymptonen na de liesbreuk operatie

Neem contact op als u in eerste 48 uur na de operatie de volgende klachten heeft:

 -Heftige pijn in de buik of in de lies;

 -Toenemende zwelling in de lies;

 -Toenemende pijn en roodheid van het wondgebied

-Een temperatuur boven de 38,5 graden Celsius;

-Ziek worden met overgeven;

-Plotselinge kortademigheid;

-Problemen met urineren;

-Een hevig bloedende wond;

In andere gevallen waar u denkt onze hulp nodig te hebben.

Pijnstilling

Tegen de pijn gebruikt u op de dag van de liesbreuk operatie en de volgende dag Paracetamol. Voor een goede pijnstilling is het belangrijk dat u om de 6 uur 1000 milligram Paracetamol (2x 500 mg per stuk) inneemt. Zorg dus dat u Paracetamol in huis heeft.

De eerste 6 weken mag u niet zwaar tillen (meer dan 5 kg) of intensief sporten. Rustig fietsen of auto rijden kan meestal al na 1 week. Het is verstandig de eerste dagen pijnstilling te gebruiken, meestal is paracetamol voldoende. Het herstel duurt ook ongeveer 6 weken, meestal zal in het begin de wond gevoelig zijn. Diep ademhalen, hoesten en bewegen kan pijnlijk zijn. Dit duurt ongeveer 1 à 2 weken. Als u aan beide kanten bent geopereerd kan het herstel soms wat langer duren.

Kamers & Lounge

Ontdek onze luxe patiëntenkamers, familiekamers en de patiëntenlounge.

PACU

Lees meer over onze Post-Anaesthesia Care Unit (PACU).

Operatiekamer & Team

Ontdek onze luxe patiëntenkamers, familiekamers en de patiëntenlounge.

Wilt u een afspraak maken?

Wil u meer informatie over een liesbreuk operatie of een afspraak inplannen voor uw behandeling. Neem dan contact met ons op!