Ontdek onze Post-Anaesthesia
Care Unit (PACU)

Soms hebben patiënten net iets meer zorg nodig dan op een gewone afdeling gegeven kan worden. Wij hebben hiervoor op de verkoeverkamer een PACU (Post Anaesthesia Care Unit, een soort Intensive Care) ingericht waar u deze zorg kunt krijgen. Op deze PACU kunnen patiënten beter worden gemonitord en behandeld dan bij gewone behandelcentra. We kunnen hier uitgebreidere diagnostiek doen, zoals bloedafname, invasieve bloeddruk monitoring en (cardiale) echo’s. 

Op die manier is het mogelijk om patiënten die normaal gesproken niet buiten het ziekenhuis mogen worden geholpen, hier wel goed en veilig te behandelen en de specifiek vereiste nazorg te geven. Bijkomend voordeel is dat daarmee de ic’s elders in het land worden ontlast. De PACU is de verantwoordelijkheid van de anesthesist, die dan ook 24/7 in huis zal zijn op het moment dat er een patiënt op de PACU wordt opgenomen. Daarnaast is er een intensivist oproepbaar, die op afstand of ter plekke geconsulteerd kan worden. In geval van overplaatsing zal het contact met andere ic’s via hem verlopen.

OUTDOORS 1

Gespecialiseerde Zorg

Patiënten die iets meer zorg nodig hebben na de operatie, gaan naar de PACU (een soort Intensive Care), die zich bevindt op de verkoeverkamer. Door deze voorziening kunnen wij patiënten goed en veilig behandelen, die normaal gesproken niet buiten het ziekenhuis geholpen kunnen worden.

PACU VinciMed

PACU Afdeling

Bij onze PACU kunnen patiënten beter worden gemonitord en behandeld dan bij gewone behandelcentra. Bijkomend voordeel is dat daarmee IC’s elders in het land worden ontlast. 

VinciMed Verpleegkundigen en Assistenten​

Eersteklas Personeel

Uiteraard wordt de PACU – indien nodig – 24/7 bemand door eersteklas ervaren medisch personeel.

Ons Team

Contact