Professionals

Maak gebruik van onze uitstekende faciliteiten.

Factsheet

VinciMed

Visie

Zorgbedrijf Equalitas (van Erik Kessens en Paolo Baldussu) is ontstaan door zorgprofessionals met een eigen praktijk (tandartsen, dermatologen, plastische chirurgen en pijnspecialisten) de mogelijkheid te bieden om, waar nodig en door hun gewenst, hun ingrepen en behandelingen onder narcose of sedatie te laten plaatsvinden in hun eigen praktijk. 

Op een gegeven moment is Equalitas door een groep van verschillende maatschappen kaakchirurgie benaderd met het verzoek om een deel van hun operaties buiten het ziekenhuis te helpen uitvoeren. Op deze manier hebben wij ook kaakchirurg Gertjan Mensink leren kennen. 

Bij Equalitas konden we echter alleen kleine ingrepen op lokatie verzorgen. Met VinciMed willen we uitbreiden naar grotere ingrepen en behandelingen. Daar is ook behoefte aan.

Door de COVID-crisis en het bijna continue afschalen van de reguliere zorg t.b.v. de opvang van corona patiënten is het operatieprogramma van de kaakchirurgie en andere vakgroepen praktisch tot stilstand gekomen , met als gevolg oplopende wachtlijsten en dalende kwaliteit van zorg. Zelfs het NRC maakte op 6 mei jl. al melding van de tragische ontwikkeling in een artikel (Artsen vrezen al voor ‘vierde golf”: de inhaalzorg”), waarin gewaarschuwd wordt dat het nog jaren duurt voor alle uitgestelde zorg is ingehaald en dat geadviseerd wordt om intensiever samen te werken met zelfstandige behandelklinieken.

Overall gezien is er een tendens van decentralisatie en wordt het ontstaan van kleinere, niet-logge en effectief werkende ZBC’s gepropageerd door zorgverzekeraars en Ministeries. De verwachting is dan ook dat de vraag naar deze centra de komende tijd explosief zal stijgen. 

Lees meer

Concept

Vanwege bovenstaande overwegingen is een samenwerkingsverband opgestart met als doel in de Victoria Kliniek te Zierikzee de operatiekamers en afdeling na een grondige renovatie weer in gebruik te nemen en te exploiteren. 

Als vrijwel unieke toevoeging zullen wij ook zorgen voor een extra goed uitgeruste bewakingsplek voor patiënten, die overeenkomt met die van een intensive care. Met zeer geavanceerde apparatuur kunnen wij dezelfde nazorg bieden aan patiënten die wat extra zorg nodig hebben alsook voor ingrepen die naderhand extra controle vereisen. Op deze manier kunnen wij de intensive cares in het land ontlasten en patiënten die in vrijwel geen enkel andere kliniek buiten het ziekenhuis terecht zouden kunnen een kans bieden om geholpen te worden.

Naast deze toevoeging aan de uitslaapkamer willen wij ook een ander concept introduceren. Een deel van de recovery zal worden omgebouwd tot lounge gedeelte. Patiënten die een tijdje in het ziekenhuis moeten verblijven maar niet per se in een bed moeten blijven liggen, worden naar een hotelachtige woonkamer begeleid, waar zij in gemakkelijke lounge stoelen kunnen verpozen, tv-kijken of zelfs kunnen gamen. Dit alles onder de bewaking van een verpleegkundige. Desnoods en indien nodig is er een heel team beschikbaar op slechts enkele meters afstand. Omdat patiënten vanuit een bed naar een stoel verhuizen wordt de turnover groter en kunnen wij op comfortabele, veilige en patiëntvriendelijke manier meer doorstroom en dus meer ingrepen genereren. Deze vorm van stoelverpleging is vrij uniek te noemen en werd door onze eigen kwaliteitsfunctionaris ontwikkeld.

Ook krijgen wij een complete verpleegafdeling tot onze beschikking, hetgeen overnachtingen voor meerdere patiënten mogelijk maakt, wat het comfort en de kwaliteit alleen maar ten goede zal komen. Die afdeling zal enerzijds worden ingezet voor bovengenoemde overnachtingen, waar ook de partners van patiënten de mogelijkheid hebben om te blijven slapen. Anderzijds gaan we ook een deel van de kamers ombouwen tot spreek – en/of behandelkamers, waar hulpverleners als een soort flex-spot hun patiënten en cliënten kunnen zien en behandelen. Dit stelt jonge hulpverleners in staat om onder een veilige paraplu hun beroep uit te oefenen zonder enorme investeringen in een bedrijfspand. Naast het genereren van inkomsten zal dit ook, daarvan zijn wij stellig overtuigd, een aanzuigende werking hebben voor onze operatiekamers. 

De uitslaapkamer en lounge willen wij zoals gezegd op een hotel laten lijken, en dat geldt ook voor de afdeling. Wij zullen deze een make-over geven waar de kille ziekenhuis standaard wordt vervangen door een luxe, warm aandoende setting van rust en het “plus” gevoel. Het is aangetoond dat patiënten sneller opknappen en herstellen in een niet-ziekenhuis omgeving. Dat is waar VinciMed zich op richt.

Voor overige informatie verwijzen wij u naar onze factsheet en kunnen wij onze SLA desgewenst met u doorspreken. 

Op een gegeven moment is Equalitas door een groep van verschillende maatschappen kaakchirurgie benaderd met het verzoek om een deel van hun operaties buiten het ziekenhuis te helpen uitvoeren. Op deze manier hebben wij ook kaakchirurg Gertjan Mensink leren kennen. 

Bij Equalitas konden we echter alleen kleine ingrepen op lokatie verzorgen. Met VinciMed willen we uitbreiden naar grotere ingrepen en behandelingen. Daar is ook behoefte aan.

Door de COVID-crisis en het bijna continue afschalen van de reguliere zorg t.b.v. de opvang van corona patiënten is het operatieprogramma van de kaakchirurgie en andere vakgroepen praktisch tot stilstand gekomen , met als gevolg oplopende wachtlijsten en dalende kwaliteit van zorg. Zelfs het NRC maakte op 6 mei jl. al melding van de tragische ontwikkeling in een artikel (Artsen vrezen al voor ‘vierde golf”: de inhaalzorg”), waarin gewaarschuwd wordt dat het nog jaren duurt voor alle uitgestelde zorg is ingehaald en dat geadviseerd wordt om intensiever samen te werken met zelfstandige behandelklinieken.

Overall gezien is er een tendens van decentralisatie en wordt het ontstaan van kleinere, niet-logge en effectief werkende ZBC’s gepropageerd door zorgverzekeraars en Ministeries. De verwachting is dan ook dat de vraag naar deze centra de komende tijd explosief zal stijgen. 

Lees meer
Man Business Card Mockup - VinciMed-min